• Tilak Singh Pela at Baduli Program – on TV Today 

  • Tilak Singh Pela at Gorkha FM (Part 1)

  • Tilak Singh Pela at Gorkha FM (Part 2)

  • शास्त्रीय संगीतमा सुदुरपश्चिमबाट उदाएका पहिलो दाईभाईको जोडी- Dinesh FM (Audio)

  •